Profesorowie

 

Hans-Ferdinand Angel
Profesor katechetyki ipedagogiki religii na Uniwersytecie w Grazu (Austria)

Gottfried Bitter
Profesor pedagogiki religii i homiletyki na Fakultecie Teologicznym Uniwersytetu w Bonn, (Niemcy)

Martina Blasberg-Kuhnke
Profesor teologii praktycznej na Uniwersytecie w Osnabrücku (Niemcy)

Anton Bucher
Profesor pedagogiki religii na Uniwersytecie w Salzburgu (Austria)

Zbigniew Endler
Profesor ekologii stosowanej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Polska)

Francisco Evaristo Marcos
Profesor teologii na Fakultecie Teologicznym w Fortaleza (Brazylia)

Rudolf Englert
Profesor pedagogiki religii na Uniwersytecie w Essen (Niemcy)

Bernhard Grümme
Profesor teologii katolickiej / pedagogiki religii wInstytucie Filozofi i iTeologii Wyższej Szkoły, Pedagogicznej w Ludwigsburgu

Monika Jakobs
Profesor pedagogiki religii i katechetyki na Uniwersytecie w Luzern (Szwajcaria)

Alberto de Mingo Kaminouchi
Profesor biblistyki na Uniwersytecie w Madrycie (Hiszpania)

Stephanie Klein
Profesor teologii pastoralnej na Uniwersytecie wLucernie (Szwajcaria)

Ilse Kögler
Profesor katechetyki ipedagogiki religii na Katolickim Uniwersytecie w Linz (Austria)

Daniel Krochmalnik
Professor judaistycznej pedagogiki religii idydaktyki wWyższej Szkole Judaistycznej w Heidelbergu. Docent judaistycznej fi lozofi i na Seminarium Filozofi cznym, Ruprecht-Karls-Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy)

Zbigniew Kwieciński
Profesor pedagogiki imiędzynarodowych studiów edukacyjnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)

Stephan Leimgruber
Profesor pedagogiki religii na Uniwersytecie w Monachium (Niemcy)

Cheng Liu
Profesor historii świata i problematyki pokoju na Uniwersytecie Nanjing (Chiny)

Mirosław Patalon
Profesor pedagogiki ekumenizmu na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego wGdańsku (Polska)

Basilio Petra
Profesor teologii moralnej na Uniwersytecie we Florencji i Akademii św. Alfonsa w Rzymie (Italia)

Manfred L. Pirner
Profesor ewangelickiej pedagogiki religii i dydaktyki nauczania religii na Friedrich-Alexander-Uniwersytecie Erlangen-Nürnberg (Niemcy)

Monika Scheidler
Profesor pedagogiki religii na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (Niemcy)

Bülent Ucar
Islamista, profesor pedagogiki religii i dydaktyki na Uniwersytecie w Osnabrücku (Niemcy)

Dieter Wagner
Profesor pedagogiki religii na Fakultecie Teologicznym w Fuldzie (Niemcy)

Ireneusz Werbiński
Profesor teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)

Gabriel Witaszek
Profesor biblistyki w Akademii św. Alfonsa w Rzymie (Italia)

Irena Wrońska
Profesor na Wydziale Rozwoju Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Polska)