Redaktorzy

Prof. Dr. Cyprian Rogowski (Redaktor Naczelny)

Profesor, Wydział Nauk o Środowsku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn (Polska)

 

 


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowsku, ul.  M. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, Tel: +48 (0) 89 523 89 46
E-Mail: cyprianrogowski@wp.pl

 

 

Prof. Dr. Egon Spiegel (Redaktor)

Profesor teologii praktycznej: Pedagogika Religii i Teologia Pastoralna, Instytut Teologii Katolickiej, Uniwersytet Vechta, Vechta (Niemcy)

 


Universität Vechta, Institut für Katholische Theologie, Driverstraße 26, D-49377 Vechta,Tel.: +49 (0) 4441-15 401/403
E-Mail: egon.spiegel@uni-vechta.de

 

 

Prof. Dr. Annette M. Stroß (Redaktor)

Profesor nauk o wychowaniu i pedagogiki prozdrowotnej, Instytut Nauk o Wychowaniu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Karlsruhe, Karlsruhe (Niemcy)

 


Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Institut für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt in außerschulischen Feldern, Bismarckstraße 10, D-76133 Karlsruhe, Tel.: +49 (0) 721-925-4951/4935
E-Mail: annette.stross@ph-karlsruhe.de

 

 

Dr. Andrea Lehner-Hartmann (Herausgeberin)

Profesor pedagogiki religii, Instytut Teologii Praktycznej, Wydział Teologii Katolickiej, Uniwersytet Wiedeński, Wiedeń (Austria)
    

 

 

 

Universität Wien, Katholisch-Theologische Fakultät, Schenkenstraße 8-10, A-1010 Wien,
Tel.: +43 (0) 14277-31905
Email: andrea.lehner-hartmann@univie.ac.at

 

 

Prof. Dr. Janusz Mariański (Redaktor)

Profesor socjologii moralności, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin (Polska)
  

 


ul. Obrońców Pokoju 11/7, 20-030 Lublin
Email: januszm@kul.lublin.pl