W kierunku praktyki


Baniak, Józef (Bd. V (2006) 161-196)
Desakralizacja rytuału Pierwszej Komunii Świętej w Polsce

Bastel, Heribert  (Bd. 11/12 (2012/2013) 323-346)
Religia – w ekumenicznej odpowiedzialnosci. Kształcenie nauczycieli w Kościelnej Wyższej Szkole Pedagogicznej Wiedeń/Krems

Bäumer, Franz-Josef (Bd. III/2 (2004) 255-256)
Moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)   

Becker, Michael (Bd. 11/12 (2012/2013) 347-366)
Kształcenie specjalistów w dziedzinie interreligijnego nauczania religii w szkołach państwowych w Brazylii – w drodze do interteologicznego i interdyscyplinarnego programu nauczania

Brutscher, Dagmar (Bd. I/1 (2002) 247-262)
Ubiór jako temat nauczania religii zorientowanego na doświadczenie – przykład z praktyki   

Cebulj, Christian (Bd. III/2 (2004) 257)
Kompetencja wobec inności!? (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)   

Christmann, Werner (Bd. VIII (2009) 297-317)
Kształtowanie charakteru i osobowości w resocjalizacji na przykładzie pracy socjalnej w ośrodkach otwartych w Niemczech   

Dohmen-Funke, Christoph (IV/1 (2005) 217-227)
Możliwość nauczania religii w szkołach specjalnych w Niemczech   

Donarski, Piotr (Bd. VI (2007) 181-203)
Obraz księdza we włoskich serialach telewizyjnych: pomiędzy stereotypem a rzeczywistością

Duksa, Piotr (Bd. II/1 (2003) 193-215)
Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji lektora

Duksa, Piotr (Bd. III/1 (2004) 187-215)
Wychowanie i formacja religijna we Wspólnocie „Wiara i Światło”

Duksa, Piotr (Bd. IV/2 (2005) 183-188)
Wymiar religijny i estetyczny przeżywania Mszy Świętej z udziałem dziec

Duksa, Piotr (Bd. V (2006) 197-211)
Metody pracy wychowawczej we wspólnocie lektorów

Duksa, Piotr (Bd. VIII (2009) 319-335)
Zastosowanie metody sondażu diagnostycznego (techniki ankiety) w pracach dyplomowych z pedagogiki religii i katechetyki

Ehebrecht-Zumsande, Jens (Bd. 13 (2014) 243-260)
Integratywna pedagogika sensu, Reformatorska koncepcja pedagogiczna w trakcie rozwoju

Fleck, Carola (Bd. 13 (2014) 197-218)
Religijna różnorodność w przedszkolu – wzmacnianie własnej religijności i budzenie zainteresowania odmiennością

Grümme, Bernhard (Bd. III/2 (2004)258-259)
Doświadczenie oparte na teorii inności – czy jest wyjściem z trudności dydaktyki korelacyjnej? (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)   

Hajduk, Ryszard (Bd. VII (2008) 305-326)
Kościół w służbie wartości, czyli o aksjologii postmodernizmu i jej pastoralnych implikacjach

Herweg, Rachel (Bd. 13 (2014) 261-276)
Żydowskie przedszkola Masorti – zadania i koncepcja

Höyng, Stephan (Bd. 13 (2014) 219-242)
Wstępne rezultaty inicjatywy federalnej „Więcej mężczyzn w przedszkolach”

Knauth, Thorsten (Bd. 9 (2010) 379-403)
Rok 1968 a pedagogika ewangelicka: założenia, oddziaływanie, niewykorzystane możliwości   

Kollmann, Roland (Bd. III/2 (2004) 260-262)
Jakie jest moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej na tle moich dotychczasowych doświadczeń i prac (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)  

König, Klaus (Bd. III/2 (2004) 263-265)
Jakie jest moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej na tle moich dotychczasowych doświadczeń i prac (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)  

Kropač, Ulrich (Bd. III/2 (2004) 266-267)
Jakie jest moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej na tle moich dotychczasowych doświadczeń i prac (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)   

Küpper-Popp, Karolin (Bd. VI (2007) 205-212)
„Nauczanie“ umierających. Kształcenie otwarte w hospicjum   

Kuld, Lothar (Bd. IV/1 (2005) 229-236)
Kompasja – uczenie się odpowiedzialności społecznej. Inicjatywa prywatnych szkół katolickich w Europie  

Lohkemper-Sobiech, Gudrun (III/2 (2004) 267-269)
Zdolność tworzenia relacji jako kompetencja postrzegania i interpretacji. Mały przyczynek do debaty o korelacji (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)   

Mette, Norbert (Bd. III/2 (2004) 270-271)
Tezy o aktualności ugruntowanej hermeneutycznie dydaktyki korelacyjnej (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)  

Meurer, Thomas (Bd. III/2 (2004) 272-275)
Boża korelacja (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)  

Michalke-Leicht, Wolfgang (Bd. III/2 (2004) 276-277)
Jakie jest moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej na tle moich dotychczasowych doświadczeń i prac (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)   

Niehl, Franz W. (Bd. III/2 (2004) 278-279)
Korelacja (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)   

Niermann, Anja (Bd. 11/12 (2012/2013) 367-378)
Międzyreligijne uczenie się w szkole – relacja/raport na bazie doświadczeń

Porzelt, Burkard (Bd. III/2 (2004) 280-282)
Moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)   

Prettenthaler, Monika  (Bd. V (2006) 223-229)
W obliczu skończoności: dzieci wobec rozstania lub rozwodu rodziców  

Reil, Elisabeth (Bd. III/2 (2004) 283-286)
Moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)   

Reis, Oliver (Bd. III/2 (2004) 287-288)
Wzajemne zgłębianie dydaktyki korelacyjnej na tle teorii systemu (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)   

Riegel, Ulrich (Bd.  III/2 (2004) 289-291)
Jakie jest moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej na tle moich dotychczasowych doświadczeń i prac (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)  

Riegger, Manfred (Bd. II/2 (2003) 179-197)
„Gdy dwóch się kłoci, trzeci pomoże!” Rozsądzenie sporu jako akt zapobiegania przemocy i kształtowania sumienia w szkole podstawowej  

Riegger, Manfred (Bd.  IV/1 (2005) 237-258)
Implementacja Projektu Kompasji w szkołach. Możliwe opory – strategie ich pokonania – dalsze wskazówki   

Riegger, Manfred (Bd. 11/12 (2012/2013) 311-322)
Miedzyreligijne nauczanie i uczenie się w ramach studiów teologicznych. Koncepja Graduate Theological Union (GTU)

Schlüter, Richard (Bd. III/2 (2004) 292-293)
Moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)   

Schwillus, Harald (Bd. IV/2 (2007) 147-159)
Szkoła katolicka w dialogu ze światem. Poszukiwanie tożsamości na przykładzie sytuacji w Halle (Saale) w Saksonii-Anhalt  

Simon, Werner (Bd. III/2 (2004) 294-297)
Jakie jest moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej na tle moich dotychczasowych doświadczeń i prac (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)   

Śliż, Beata  (Bd. IV/2 (2005) 153-181)
Edukacyjna funkcja teatru – z perspektywy nauczyciela religii

Smyczek, Leon (Bd. VI (2007) 161-180)
Religijność i prospołeczność młodzieży polskiej

Speck, Regina (Bd. III/2 (2004) 298-302)
Jakie jest moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej na tle moich dotychczasowych doświadczeń i prac (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)  

Spiegel, Egon (Bd. III/2 (2004) 303-304)
Dydaktyka korelacyjna. Przyczynki do nowego jej określenia (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)   

Spiegel, Egon (Bd. III/2 (2004) 253-307)
Przyporządkowanie dydaktyki korelacyjnej i symbolicznej (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna  

Stülpnagel, Rupert von (Bd. 10 (2011) 327-344)
Lekcje religii katolickiej w archidiecezji berlińskiej   

Verburg, Winfried / Sturm, Claudia (Bd. 11/12 (2012/2013) 291-309)
Szkoła podstawowa trzech religii – (inter)religijny projekt żydów, chrześcijan i muzułmanów w Osnabrück

Vogel, Walter / Liedl, Rudolf (Bd. V (2006) 213-221)
sowieso! Podręcznik do nauki religii jako przedmiot kontrowersji   

Wischer, Mariele (Bd. III/2 (2004) 305-307)
Dydaktyka korelacyjna jako spotkanie u progu (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna)   

Woppowa, Jan (Bd. 11/12 (2012/2013) 277-290)
Nauka rozumienia religii. Perspektywy edukacji interreligijnej w oparciu o świadectwa