Sprawozdania


Diepold, Klaus
(Bd. II/1 (2003) 257-261)
„Ból i tęsknota naszych dzieci i młodzieży jako dydaktyczny klucz do poszukiwania egzystencjalnie relewantnych tematów religijnego uczenia się w kontekście międzykulturowym”. Sprawozdania z międzynarodowego sympozjum   

Diepold, Klaus (Bd. IV/1 (2005) 285-288)
Międzynarodowe Ekumeniczne Sympozjum Pedagogicznoreligijne w Sofii (Bułgarien)   

Feszczyn, Iwona (Bd. IV/2 (2005) 218-220)
Seminarium Europejskie: Polityka pracy. Przyczynek do redukcji bezrobocia w rozszerzającej się Europie (06-10 lipca 2005

Groß, Engelbert (Bd. VII (2008) 371-375)
Jubileusz 20-lecia projektu badawczego „Ogólnoświatowa pedagogika religii”   

Groß, Engelbert (Bd. 10 (2011) 401-404)
Kongres katechetyczny 1960 w Eichstätt: złoty jubileusz   

König, Klaus  (Bd. 1/II, 2003, 262-267)
Międzyreligijna, międzykulturowa i globalna („jeden świat”) pedagogika religii  

Kustra, Czeslaw (Bd. 1/II, 2003, 268-275)
„Pedagogika wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie”. IV Ogólnopolski Zjazdu Pedagogiczny, Olsztyn 20-22 września 2001 roku

Lesch, Karl Josef  (Bd. 1/IV, 2005, 277-284)
Kto opowie naszym wnukom o Bogu? Zjazd nauczycieli religii w Wyższej Szkole Vechta nt. kryzysu przekazu wiary   

Maltrovsky, Eva  (Bd. 2/III, 2004, 327-333)
Transgraniczne uczenie się. Zadanie szkoły i religii (jednej i wielu) w UE w obliczu globalizacji  

Nowak, Władysław (Bd. 2/IV, 2005, 211-217)
VI Dni Interdyscyplinarne Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne (14-15 pażdziernika 2005)

Pressemitteilungen der Deutschen Bischofskonferenz (Bd. 14-16, 2015-2018, 387-391)
Kształtować przyszłość w duchu przeżytego pojednania – Konferencje Episkopatów Polski i Niemiec świętują w Częstochowie historyczną wymianę listów

Reese, Annegret (Bd. 2/II, 2003, 219-237)
Czy każdy buduje swoją własną wieżę? „Na jakim wspólnym gruncie stoją wieże rodowe w pedagogiczno-religijnym San Gimignano?” Pytania o tożsamość przedmiotu i własną pozycję badawczą. Kongres grupy roboczej „Katolicka Pedagogika Religii i Katechetyka” pt. „Pedagogika religii: teoria nauki, inter-dyscyplinarność, polityka badawcza”. Pokłosie   

Rogowski, Cyprian / Wagner, Dieter (Bd. 1/I, 2002, 289-294)
„Katecheza dorosłych w teorii i praktyce. Impulsy – wyzwania – perspektywy”. Sympozjum Zakładu Katechetyki i Pedagogiki Religii Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Rogowski, Cyprian (Bd. 9, 2010, 459-472)
Aktualne problemy badawcze polskiej i niemiechiej pedagogiki religii

Sauer, Ralph (Bd. 11/12, 2012/2013, 409-412)
Wspommienie o prof. dr. Januszu Tarnowskim

Śliż, Beata (Bd. VI, 2007, 225-231)
Olsztyn – Vechta (Niemcy): różnica i wspólnota doświadczeń. Seminarium naukowe (7-11 listopada (2006)

Spiegel, Egon (Bd. 1/I, 2002, 295)
Elementaryzowanie w uniwersyteckim kształceniu nauczycieli  

Thyen, Alexandra (Bd. 1/I, 2002, 295)
Polsko-niemieckie seminarium w Olsztynie na temat wychowania do pokoju w Europie   

Untergaßmair, Franz Georg (Bd. 1/II, 2003, 276-278)
Projekt „elementaryzacja“. Między teorią a praktyką – szanse i granice elementaryzacji w ramach studiów nauczycielskich teologii katolickiej   

Wagner, Dieter (Bd. 1/III, 2004, 267-269)
„Księga pragnąca rozmowy“. Krótkie sprawozdanie na temat Dnia Katechetycznego w diecezji Fulda w 2003 r.   

Witaszek, Gabriel (Bd. VIII, 2009, 361-365)
„Miłość charytatywna i sprawiedliwość dla dobra wspólnego”. Kronika XXII Kongresu Narodowego Włoskiego Stowarzyszenia Teologicznego Sekcji Teologii Moralnej, Pescara, 8-11 września 2008

Zwergel, Herbert A.  (Bd. V, 2006, 247-268)
14. niemiecko-włonska konferencja “Pamięc kulturowa w religiach zjednoczonej Europy” (Berlin, 18-22 września 2005)