Gość Numeru


Alt, Franz (Bd. VI (2007) 13-17)
Koniec epoki ropy naftowej jako początek epoki energii słonecznej – szanse w kryzysie   

Bleicker, Joachim  (Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Danzig) (Numer specjalny 2011, 14-21)
Powitanie: Pierwszy polsko-niemiecki Kongres Pedagogiki Religii (18-19 czerwca 2010)  

Bode, Franz-Josef (Bischof von Osnabrück) (Bd. IV/1 (2005) 19-23)
Zbierać oraz wykorzystywać pozostałe „ułomki chleba” Światowego Dnia Młodzieży   

Höffmann, Hans (Bd. 13 (2014), 13-20)
Komentarz Gościa dla polsko-niemieckiego czasopisma naukowego KERYKS 

Komorowski, Bronisław (Präsident der Republik Polen) (Bd. 9 (2010) 17-27)
Wystąpienie Prezydenta RP podczas IX Zjazdu Gnieźnieńskiego 

Cornelia Pieper, Konsul Generalna (Bd. 14-16 (2015-2018) 13-14)
Komentarz Gościa dla polsko-niemieckiego czasopisma naukowego KERYKS

Schwan, Gesine (Bd. IV/2 (2005) 13-21)
Czy Niemcy i Polacy zaczynają się rozumieć?   

Tarnowski, Janusz (Bd. VII (2008) 15-33)
Dylemat – wspólmyśleniem pedagogiczny

Trojanowski, Tomasz (Bd. VIII (2009) 14-29)
Wyzwania etyczne współczesnej medycyny oczami neurochirurga

Wałęsa, Lech (Präsident der Republik Polen) (Bd. V (2006) 12-25)
Obraz Kościoła w Polsce w dobie przemian  

Weizsäcker, Richard von (Bd. 10 (2011) 17-19)
Komentarz Gościa dla polsko-niemieckiego czasopisma naukowego   

Zanussi, Krzystof (Bd. III/2 (2004) 21-35)
Czy Pan Bóg jest fotogeniczny?