Artykuły począwszy od pierwszego numeru wydanego  w roku 2002

 

W poniższym wykazie różnych artykułów można zauważyć oznaczenia numerów, opatrzone rzymskimi i arabskimi cyframi. Różne systemy numeryczne mają związek z  wyborem, jakiego dokonano wcześniej i dlatego zostały zachowane.  
Różne kategorie można znaleźć w zakładkach po lewej stronie.

 

 

 

Od Redakcji

Rogowski, Cyprian (1/I, 2002, 15-35)
Prezentacja Redakcji i Rady Naukowej

Rogowski, Cyprian (1/II, 2003, 13-19)
Nowi członkowie Rady Naukowej

Rogowski, Cyprian (1/III, 2004, 12)
Gratulacje i życzenia

Rogowski, Cyprian: (2/III, 2004, 14 / 2/III, 2004, 17-19)
Gratulacje i życzenia  i Nowi członkowie Rady Naukowej

Rogowski, Cyprian (1/IV, 2005, 14-16)
Nowi członkowie Rady Naukowej

Stroß, Annette M. (13, 2014, 9-12)
Einführung in die Thematik

Rogowski, Cyprian / Spiegel, Egon / Śliwerski, Bogusław / Stroß, Annette M.
(Numer specjalny 2011, 82-8)
Wstęp: Pierwszy polsko-niemiecki Kongres Pedagogiki Religii (18-19 czerwca 2010) 8)Wprowadzenie

Angel, Hans-Ferdinand (2/II, 2003, 11-12)
Temat zeszytu – przemoc

Grümme, Bernhard (9, 2010, 31-34)
Nauka religii a polityka  

Lehner-Hartmann, Andrea (14-16, 2015-2018, 17-22)
Gender - tytułem wprowadzenia

 

Gość Numeru

Alt, Franz (VI, 2007, 12-16)
Koniec epoki ropy naftowej jako początek epoki energii słonecznej – szanse w kryzysie

Bleicker, Joachim (Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Danzig) (Numer specjalny 2011, 14-21)
Powitanie: Pierwszy polsko-niemiecki Kongres Pedagogiki Religii (18-19 czerwca 2010)

Bode, Franz-Josef (Bischof von Osnabrück) (1/IV, 2005, 18-22)
Zbierać oraz wykorzystywać pozostałe „ułomki chleba” Światowego Dnia Młodzieży

Höffmann, Hans (13 (2014), 13-20)
Komentarz Gościa dla polsko-niemieckiego czasopisma naukowego KERYKS

Komorowski, Bronisław (Präsident der Republik Polen) (9, 2010, 17-26)
Wystąpienie Prezydenta RP podczas IX Zjazdu Gnieźnieńskiego

Schwan, Gesine (2/IV, 2005, 12-20)
Czy Niemcy i Polacy zaczynają się rozumieć?

Tarnowski, Janusz (VII, 2008, 14-32)
Dylemat – wspólmyśleniem pedagogicznym

Trojanowski, Tomasz (VIII, 2009, 14-26)
Wyzwania etyczne współczesnej medycyny oczami neurochirurga

Wałęsa, Lech (Präsident der Republik Polen) (V, 2006, 12-24):
Obraz Kościoła w Polsce w dobie przemian

Weizsäcker, Richard von (10, 2011, 17-19)
Komentarz Gościa dla polsko-niemieckiego czasopisma naukowego

Zanussi, Krzystof (2/III, 2004, 21-35)
Czy Pan Bóg jest fotogeniczny?

 

Artykuły

Adamczyk, Dariusz (VIII, 2009, 31-53)
Tajemnica i sens istnienia. Teoria ewolucji w perspektywie doktryny o stworzeniu

Adamczyk, Monika (9, 2010, 287-314)
Zasoby kapitału społecznego w Polsce i jego społeczno-kulturowe uwarunkowania

Adamczyk, Tomasz (10, 2011, 23-55)
Postawy młodzieży studenchiej wobec religii

Angel, Hans-Ferdinand (1/I, 2002, 75-99)
Złożoność i rozległość niemieckojęzycznej pedagogiki religii

Bagrowicz, Jerzy (2/III, 2004, 173-193)
Społeczny katechumenat Kościoła a skuteczność nauczania religijnego

Bagrowicz, Jerzy (Numer specjalny, 2011, 82-100)
Tradycja niemiecko-polskiego dialogu w uniwersyteckiej pedagogice religii – spojrzenie w przeszłość

Balawajder, Edward (9, 2010, 317-337)
Idea wychowania państwowego w ocenie Wojciecha Korfantego

Bartholomäus, Wolfgang (2/III, 2004, 139-172)
Pedagogika religii jako nauka. Stanowisko do dyskusji

Baum, Gregory (11/12, 2012/2013, 15-42)
Chrześcijańska prawda a wielość religii

Bielecki, Stanisław (1/I, 2002, 37-51)
Chrześcijański kéryks

Bielecki, Stanisław (2/II, 2003, 13-23)
Nowy Testament o przemocy

Bolle, Rainer (VIII, 2009, 225-251)
Portfolio i kształcenie

Buchta, Roman (Numer specjalny, 2011, 102-104)
Znajomość przypowieści ewangelicznych u katechizowanych maturzystów liceów ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej, Katowice 2004

Bucher, Anton A. (2/III, 2004, 37-60)
Od katechetyki do pedagogiki religii. Szkice o rozwoju przedmiotu w niemieckim obszarze językowym

Ceylan, Rauf (11/12, 2012/2013, 77-93)
Kaznodzieje islamu – imamowie w Niemczech w obliczu wyzwan pedagogicznoreligijnych

Ceylan, Rauf (14-16, 2015-2018, 131-147)
Feminizacja islamskiej teologii i pedagogiki religii – perspektywy na przyszłość na podstawie aktualnych zmian w gminach muzułmańskich i na uniwersytetach

Celary, Ireneusz
(1/III, 2004, 61-77)
Przekaz i koordynacja wiary w perspektywie nowej ewangelizacji

Chlewicka, Beata (Numer specjalny, 2011, 106-108)
Aktualność pedagogiki Janusza Korczaka

Cichosz, Wojciech (Numer specjalny, 2011, 110-112)
Szkoła katolicka i jej specyfika w polskim systemie edukacyjnym

Czekaj, Małgorzata
(Numer specjalny, 2011, 114-116)
Wychowanie religijne we współczesnej rodzinie katolickiej. Perspektywa fenomenogra-ficzna

Dąbrowski, Szymon (Numer specjalny, 2011, 118-120)
Pedagogika religii Józefa Tischnera. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej

Dieckmann, Bernhard (2/II, 2003, 49-67)
Walka bez nienawiści. Chrześcijańskie podejście do zła

Dyczewski, Leon (VII, 2008, 57-88)
Miejsce i funkcje wartości w kulturze

Eckmann, Augustyn (1/I, 2002, 53-60)
Osobowość dobrego katechety w świetle De catechizandis rudibus świętego Augustyna

Eder, Manfred (VII, 2008, 175-180)
Prawo musi pozostać prawem. Hans Wölfel (1902-1944)

Eder, Manfred (VII, 2008, 181-188)
Słuchać Boga bardziej niż ludzi. Franz Jägerstätter (1907-1943)

Englert, Rudolf (1/I, 2002, 155-174)
Zadanie religijnej edukacji dorosłych w Kościele w dobie przemian

Englert, Rudolf (2/III, 2004, 97-118)
Czy pedagogika religii powinna stać się nauką postrzegania?

Filipiak, Artur (Numer specjalny, 2011, 122-124)
Treści katechezy i język wiary

Gentz, Joachim (11/12, 2012, 43-58)
Szkic o chinskiej interreligijnosci

Georg-Zöller, Christa (Numer specjalny, 2011, 127-129)
„Relacja“ jako główna zasada pracy pedagogicznoreligijnej wychowawców we wczesnodziecięcej fazie wychowania elementarnego

Georg-Zöller, Christa (13 (2014), 21-50)
Bóg w przedszkolu – założenia całościowej koncepcji kształcenia pedagogicznoreligijnego

Greiner, Ulrike (2/III, 2004, 119-138)
„Look at what happens“: Między nowym pragmatyzmem a komunikatywną logiką badawczą: pedagogika religii a teoria nauk

Grochla, Nadine (Numer specjalny, 2011, 131-133)
Pojęcie kształcenia w interdyscyplinarnej strukturze pedagogiki ogólnej, empirycznych badań nad kształceniem oraz dydaktyki religii

Groen, Bert (VI, 2007, 19-42)
Złoty środek? Rzymskie Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii

Groß, Engelbert (1/II, 2003, 37-65)
Dydaktyczny klucz do poszukiwania relewantnych tematów religijnego uczenia się w kontekście międzykulturowym „Я paccкaжy Bam oбo мне“

Grümme, Bernhard (9, 2010, 37-65)
Politycznie wrażliwe nauczanie religii. Zbliżenie do zaniedbanego projektu

Grümme, Bernhard (Numer specjalny, 2011, 135-137)
Polityczny wymiar nauczania religii

Hainz, Michael (VIII, 2009, 175-192)
Dlaczego Niemcy Wschodnie stały się tak bardzo ateistyczne? Próba wielopłaszczyznowego wyjaśnienia podziału religijnego na Niemcy Wschodnie i Zachodnie z perspektywy środkowoeuropejskiej

Hidber, Bruno (VIII, 2009, 69-84)
Nawrócenie – niezbędna i zbawienna szkoła chrześcijańskiego życia

Horowski, Jarosław (Numer specjalny, 2011, 138-141)
Wymiar ekologiczny w edukacji religijnej

Jäggle, Martin (1/I, 2002, 175-187)
Międzykulturowo, międzyreligijnie, międzywyzaniowo

Jäggle, Martin (1/III, 2004, 127-144)
Zadanie szkoły w wieloreligijnej Europie

Jackowiak, Danuta (Numer specjalny, 2011, 142-144)
Metodologiczne aspekty badań podręczników do nauczania religii

Jakobs, Monika (14-16, 2015-2018, 67-83)
Problematyka gender jako „pole minowe“ i konieczność związanej z nią refleksji

Jaworski, Romuald (V, 2006, 95-127)
Drogi do harmonii

Jusiak, Roman (Numer specjalny, 2011, 146-148)
Kontrowersje terminologiczne wokół pedagogiki religii

Kaiser, Peter (VIII, 2009, 159-173)
Nowe perspektywy w psychologii rodziny oraz terapii rodzinnej

Kaiser, Peter (Numer specjalny, 2011, 151-153)
Koncepcje życia a rodzina pochodzenia

Kantowski, Krzysztof (Numer specjalny, 2011, 154)
Metodyka katechezy parafialnej

Kiciński, Andrzej (13 (2014), 85-100)
Rozwój edukacji religijnej dzieci niepełnosprawnych w Polsce

Klein, Stephanie (14-16, 2015-2018, 45-66)
O rozwoju dyskusji wokół tematyki gender na płaszczyżnie społecznej i teologicznej

Klutz, Philipp (Numer specjalny, 2011, 157-159)
Nauczanie religii w dyskursie. Wyzwania – modele – perspektywy

Kohler-Spiegel, Helga (9, 2010, 233-249)
Until every woman is free, no woman is free. Feministyczna teologia a wiecznie żywa stronniczość – także w ramach nauczania religijnego

Kopka, Jolanta (VIII, 2009, 117-137)
Czy tolerancja jest potrzebna w zobojętniałym świecie?

Kornas-Biela, Dorota (VII, 2008, 233-270)
Wartość prokreacji: społeczne konsekwencje paradygmatu biologistycznego

Kożuchowski, Józef (VI, 2007, 67-83)
Filozofia wspólnoty w ujęciu Josefa Piepera

Królikowski, Janusz (2/IV, 2005, 43-60)
Sztuka i religia. Uwagi metodologiczne

Kropač, Ulrich / Grümme, Bernhard / Spiegel, Egon (10, 2011, 161-172)
Dydaktyczna Grupa Katolickich Pedagogów Religii (AKRK) – sekcja dydaktyczna. Sympozjum – 29.-31.08.2009 w Berlinie

Kroplewski, Zdzisław (V, 2006, 133-151)
Kontrowersje wokół psychologii pastoralnej

Kulpaczyński SDB, Stanisław: (1/I, 2002, 113-123)
Katecheta wobec symboli

Kupisiewicz, Czesław (10, 2011, 275-289)
Szkoła alternatywa – definicje, rodzaje, ocena, perspektywy rozwoju

Kwieciński, Zbigniew (1/III, 2004, 145-157)
Edukacja jako nadzieja wobec zagrożeń współczesności

Lämmermann, Godwin (9, 2010, 125-143)
Polityczny wymiar konstruktywno-krytycznej dydaktyki religii

Langenhorst, Georg (10, 2011, 197-232)
Rozstanie z dydaktyką historii Kościoła. Optowanie za integralnym rozumieniem nauczania uwarunkowanego pamięcią historyczna

Lehner-Hartmann, Andrea (1/III, 2004, 97-125)
„Gender Mainstreaming“ jako wyzwanie dla skoły i nauczania religii

Lehner-Hartmann, Andrea (14-16, 2015-2018, 23-43)
Gender – kluczowa kategoria sprawiedliwości w życiu społecznym?

Leimgruber, Stephan (1/I, 2002, 141-154)
Młodzież a liturgia

Lesch, Karl Josef (1/IV, 2005, 89-105)
„Wierzę w coś mistycznego.“ Obrazy Boga u młodych chrześcijan

Libiszowska-Żółtkowska, Maria (1/IV, 2005, 65-84)
Nowe ruchy religijne w Polsce

Lutterbach, Hubertus (2/II, 2003, 121-137)
Wykorzystywanie seksualne dzieci przez urzędników kościelnych. Aktualny problem w perspektywie historii kultury i historii Kościoła

Maciejewska, Katarzyna (Numer specjalny, 2011, 160-162)
Eucharystia w Katechezie inicjacyjnej

Maltrovsky, Eva (2/IV, 2005, 89-100)
„Czarne mleko“. Niezbędność wymiaru estetycznego w pedagogice religii

Mankowska, Anna (11/12, 2012/2013, 95-109)
Religia w Norwegii – spojrzenie na współczesne społeczeństwo i edukację

Marek, Zbigniew SJ (1/III, 2004, 41-60)
Polskie dyrektorium i inne dokumenty katechetyczne

Mariański, Janusz (1/I, 2002, 125-140)
Młodzież polska a religia

Mariański, Janusz (2/II, 2003, 99-119)
„Przemoc“ Kościoła i „przemoc“ wobec Kościoła w społeczeństwie

Mariański, Janusz (1/IV, 2005, 41-62)
Kościół wobec pragmatyzacji świadomości Polaków

Mariański, Janusz (V, 2006, 27-52)
Jan Paweł II jako gwarant żywotności polskiego katolicyzmu

Mariański, Janusz (VIII, 2009, 193-223)
Emigracja młodzieży polskiej z Kościoła

Mariański, Janusz (9, 2010, 251-283)
Kościół katolicki w Polsce jako instytucja społeczno-polityczna?

Mariański, Janusz (Numer specjalny, 2011, 24-78)
Horyzonty religijności w Polsce – perspektywa socjologicznoreligijna

Matz, Cornelia (Numer specjalny, 2011, 164-166)
 Rozwój medialnej kompetencji tworzenia wzorców i manifestacji na przykładzie piosenkarza i autora tekstów Bruce’a Springsteena – próba teorii

Mazur, Jadwiga (2/II, 2003, 69-85)
Przemoc w rodzinie. Jak pomóc? Wstęp do problematyki

Mazur, Jan (VIII, 2009, 139-158)
Jan Paweł II jako nauczyciel patriotyzmu

Mette, Norbert (2/III, 2004, 61-94)
Teologia w dialogu z pedagogika

Mette, Norbert (9, 2010, 173-212)
Zjawisko wykluczenia jako wyzwanie dla teologii praktycznej i pastoralnej

Mette, Norbert (Numer specjalny, 2011, 275-296)
Aktualny stan badań i perspektywy

Mette, Norbert (13 (2014), 51-70)
Edukacja religijna w przedszkolu – podstawy teoretyczne i zadania

Meurer, Thomas (10, 2011, 147-158)
Duchowość jako zamiennik religii? Wyprawy w mgliste pogranicze religii i duchowości

Meyer, Guido (10, 2011, 307-324)
„Trzeci wymiar” i jego znaczenie dla religijnego nauczania – zblizenie do teorii Danyègo-Roberta Dufoura

Michalski, Jarosław (1/III, 2004, 79-95)
Obecność kultury w katechezie

Miggelbrink, Ralf (2/II, 2003, 25-48)
Przemoc w perspektywie teologii systematycznej

Milerski, Bogusław (2/III, 2004, 195-211)
Ewangelicka pedagogika religii. Pytanie o jej status naukowy

Mroczkowski, Ireneusz (14-16, 2015-2018, 85-101)
Gender a natura osoby ludzkiej

Müller, Caroline (Numer specjalny, 2011, 169-171)
Rozwój pedagogiki wczesnoszkolnej. Opieka i wychowanie w komunalnym krajobrazie edukacyjnym

Nakonieczna, Beata / Wrońska, Irena (1/II, 2003, 177-191)
Świadomość ekologiczna młodzieży a edukacja zdrowotna

Nauerth, Thomas (1/III, 2004, 159-171)
Przebaczenie i pojednanie. Korespondencja pomiędzy biskupami niemieckimi i polskimi w roku 1965 i historia ją poprzedzająca

Niermann, Anja (Numer specjalny, 2011, 173-175)
Neurony lustrzane – wymiar społeczno-etyczny

Niermann, Anja (10, 2011, 259-271)
Cyfrowe sieci społeczne – wymiar polityczny i społeczno/socjoteologiczna interpretacja

Nowak, Władysław (2/IV, 2005, 101-123)
Eucharystia szczytem i żródłem posługi prezbitera a estetyka i piękno jej celebracji

Patalon, Mirosław (2/III, 2004, 213-230)
Chrześcijańska szkoła teologiczna w ujęciu H. Richarda Niebuhra

Patalon, Mirosław (Numer specjalny, 2011, 176-178)
Twórczość czy reprodukcja?

Patalon, Mirosław (11/12, 2012/2013, 111-120)
Pedagogika ekumenizmu i społecznego zaangażowania w ujęciu Johna B. Cobba, Jr.

Pemsel-Maier, Sabine / Weinhardt, Joachim (Numer specjalny, 2011, 181-183)
ÖKOLL (Ekumeniczne i konfesyjne nauczanie oraz uczenie się) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Karlsruhe

Pemsel-Maier, Sabine (13 (2014), 71-84)
Refleksja teologiczna w przedszkolu: o życiu, śmierci, początku i końcu

Plum, Sonja (2/IV, 2005, 63-87)
Poetyckie spowalnianie nauczania religii. Wiersze jako wyspy w czasie

Polak, Regina (VII, 2008, 105-121)
Badania nad wartościami w kontekście europejskim. Bilans i wyzwania

Prężyna, Władysław (1/IV, 2005, 107-120)
Doświadczenie Ojca o obraz Boga

Probst-Neumann, Michael (1/II, 2003, 153-175)
Stosunek do winy i niepowodzenia – ingerencje teorii działania w dziedziny teologii praktycznej i nauki o komunikacji

Prokopf, Andreas (VII, 2008, 189-232)
Znicze na Starym Mieście w Krakowie jako pociski. Kibice chuligani w Polsce między wiernością Papieżowi a antysmityzmem

Prokopf, Andreas (Numer specjalny, 2011, 185-187)
Stare wino do nowych bukłaków? W poszukiwaniu religijnosci młodzieży

Prokopf, Andreas (Numer specjalny, 2011, 189-191)
Żródła antysemityzmu w Europie na przykładzie kibiców piłkarskich w Polsce i Niderlandach

Reiter, Krystyna (Numer specjalny, 2011, 193-195)
Rezyliencja w podręczniku szkolnym. Dyskursywna analiza treści

Rickers, Folkert (9, 2010, 145-171)
Polityczne kształcenie w ramach nauczania religii a kapitalizm

Rogowski, Cyprian (1/I, 2002, 61-73)
Z aktualnych zagadnień katechetyki i porównawczej pedagogiki religii w kontekście sytuacji polskiej

Rogowski, Cyprian (1/II, 2003, 103-114)
Rodzina naturalnym środowiskiem kształtowania uczuć religijnych dziecka przedszkolnego

Rogowski, Cyprian (2/III, 2004, 231-251)
Jak uprawiać pedagogikę religii?

Rogowski, Cyprian (VIII, 2009, 253-269)
Model szkolnego nauczania religii a budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Rogowski, Cyprian (Numer specjalny, 2011, 196-198)
Dyskurs naukowy pedagogiki religii

Rogowski, Cyprian (11/12, 2012/2013, 59-75)
Chrześcijanie i muzułmanie w Polce

Rogowski, Cyprian (13 (2014), 101-126)
Edukacja przedszkola w wczesnoszkolna z perspektywy polskiej

Ropiak, Sławomir (VI, 2007, 87-111)
Muzyka sakralna w procesie wychowania liturgicznego według biskupa warmińskiego Maksymiliana Kallera (1880-1947)

Rozen, Barbara (Numer specjalny, 2011, 200-204)
Integralna wizja wychowania według Jana Pawła II

Rusiecki, Mieczysław (1/II, 2003, 115-132)
Katecheta wychowujący do postawy świadectwa

Ruta, Guiseppe (V, 2006, 57-75)
Włochy między „już“ a „jeszcze nie“. Sytuacja i perspektywy katechezy parafialnej oraz nauczania religii katolickiej w szkole

Rzepa, Magdalena / Ciechowski, Marek (10, 2011, 233-258)
Między sacrum a profanum, między glokalizacją a globalizacją – studium lanckorońskiego festiwalu „Anioł w miasteczku”

Sajak, Clauß Peter (2/II, 2003, 153-162)
Między „niestosowaniem przemocy“ a przemocą. Biskupi, żołnierze i nauczyciele na drodze do nowej etyki pokoju

Sauer, Ralph
(1/II, 2003, 67-80)
Francuska i niemiecka katecheza przed zmianą paradygmatu

Sauer, Ralph
(1/IV, 2005, 123-144)
Przyszłe obszary pracy niemieckojęzycznej pedagogiki religii

Sauer, Ralph
(Numer specjalny, 2011, 207-209)
Pytania o Boga

Sauer, Ralph
(Numer specjalny, 2011, 211-213)
Liturgia jako zadanie dla kształcenia i wychowania religijnego

Sauer, Ralph
(10, 2011, 91-111)
Jezus Chrystus – postać, z którą mogą identyfikować się młodzi ludzie?

Scharer, Matthias (2/II, 2003, 139-151)
Kościelne instytucje dla młodzieży i ich rola w społeczeństwie

Schlag, Thomas (9, 2010, 101-124)
Ewangelickie kształcenie w horyzoncie polityczności. Przemyślenia dotyczące specyficznej interdyscyplinarności pedagogiki religii

Schwillus, Harald (Numer specjalny, 2011, 215-217)
„Eksponowanie religii” – Religia, chrześcijaństwo i Kościół w strukturze komunikacji muzealnej w kulturowej sferze publicznej

Schwillus, Harald (10, 2011, 173-196)
Religia kształci. Profil szkolnego nauczania religii

Śliwerski, Bogusław (10, 2011, 291-306)
Czy(m) jest edukacja alternatywna?

Smyk, Joanna (Numer specjalny, 2011, 218-220)
Konflikty w rodzinie i ich rozwiązywanie w opinii katechizowanych

Senft, Josef (9, 2010, 215-231)
Teologia wyzwolenia i nauczanie religii

Sosna, Krzysztof (Numer specjalny, 2011, 222-224)
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Spiegel, Egon (1/I, 2002, 233-245)
Nauczanie religii w szkole publicznej. Mowa obrończa w perspektywie europejskiej

Spiegel, Egon (2/II, 2003, 163-177)
Bez przemocy przeciw przemocy. Impulsy pedagogii pokoju

Spiegel, Egon (1/IV, 2005, 165-189)
Indukcyjne mówienie o Bogu. Zarys korelacyjnej dydaktyki symbolicznej

Spiegel, Egon (VII, 2008, 159-174)
Koniec z negatywnymi stereotypami na temat młodzieży

Spiegel, Egon (9, 2010, 67-99)
Religia a polityka. Wzajemne przyporządkowanie z perspektywy pedagogiki pokoju względnie pedagogiki religii 

Spiegel, Egon (Numer specjalny, 2011, 227-229)
Socjoteologiczne podstawy i dydaktyczne konsekwencje relacyjnej pedagogiki religii

Spiegel, Egon (11/12, 2012/2013, 121-136)
Multireligijność i autentyzm: interreligijna edukacja w ramach diachronicznej struktura nauczania

Steins, Georg (1/II, 2003, 81-102)
Słowo Boże w całej swojej pełni!? Stary Testament i konieczność elementaryzacji dydaktycznej (Część 1)

Steins, Georg (1/III, 2004, 15-26)
Słowo Boże w całej swojej pełni!? Stary Testament i konieczność elementaryzacji dydaktycznej (Część 2)

Stępkowski, Dariusz (Numer specjalny, 2011, 230-234)
Religia z punktu widzenia pedagogiki ogólnej. Studium porównawcze koncepcji pedagogicznej J. F. Herbarta, F. D. E. Schleiermachera i D. Bennera (relacja z badań)

Stroß, Annette M. (Numer specjalny, 2011, 237-239)
Wychowanie i kształcenie zdrowotne jako obszary działania refleksyjnej pedagogiki zdrowia

Strutzenberger, Edda (Numer specjalny, 2011, 241-245)
Wkład nauczycieli religii w rozwój przyjaznej szkoły

Styk, Józef (VII, 2008, 147-157)
Wartości młodzieży polskiej w społeczeństwie ponowoczesnym

Świątkiewicz, Wojciech (2/IV, 2005, 23-39)
Kultura i religia

Szept, Jan (Numer specjalny, 2011, 246-248)
Tworzenie podręcznika do nauki religii

Szymczak, Wioletta (VII, 2008, 123-145)
Wartości w społeczeństwie obywatelskim

Szymołon, Jerzy (2/IV, 2005, 127-141)
Analiza porównawcza przeżyć estetycznych i religijnych

Tatala, Małgorzata (1/I, 2002, 101-112)
Psychologiczne uwarunkowania rozwoju uczuć religijnych dzieci przedszkolnych

Tebartz-van Elst, Franz-Peter (1/I, 2002, 205-233)
Ślady chrześcijaństwa – drogi do Kościoła. Podejścia i kryteria oceny teologicznopastoralnej

Wagner, Dieter (1/II, 2003, 133-151)
„Nie zapominajcie o kamiennych świadkach wiary!” Aspekty nowego miejsca uczenia się w nauczaniu religii

Walczak-Duraj, Danuta (VIII, 2009, 85-116)
Przesłanki i problemy wielokulturowej edukacji w społeczeństwach Unii Europejskiej

Walewander, Edward (Numer specjalny, 2011, 250-252)
Wartości w wychowaniu

Wawrzynów, Kazimiera Joanna (Numer specjalny, 2011, 254-256)
Teologiczno-komunikacyjne i estetyczne kompetencje katechety / nauczyciela religii wyrazem otwartej na przyszłość kultury nauczania i uczenia się

Weirer, Wolfgang (1/IV, 2005, 145-163)
Standardy edukacyjne w studiach teologicznych?

Widl, Maria (Numer specjalny, 2011, 259-261)
Kształcenie religijne w kontekście ateistycznym – aspekty koncepcji kształcenia w Turyngii

Wielgus, Stanisław (VII, 2008, 35-56)
Postmodernizm

Wiszowaty, Edward (V, 2007, 43-64)
Organizacja i struktura katolickiego duszpasterstwa policji w Polsce

Witaszek, Gabriel (V, 2006, 77-92)
Pedagogika „negatywna” w Księdze Hioba

Witaszek, Gabriel (VIII, 2009, 55-67)
Imperatyw moralny Boga: zaproszenie do nawrócenia

Witczyk, Henryk (1/III, 2004, 27-39)
Biblia w procesie edukacji człowieka

Zasępa, Tadeusz (2/II, 2003, 87-98)
Globalizacja przemocy w telewizji i możliwość jej przezwyciężenia

Zduniak, Agnieszka (10, 2011, 113-146)
Doświadczenie wiary czy festiwal emocji? Religijne eventy w polskim Kościele

Zellma, Anna (Numer specjalny, 2011, 262-264)
Katechetyka integralna

Zięba, Stanisław (1/I, 2002, 189-204)
Odpowiedzialność zu środowisko przyrodnicze (aspekt edukacyjny)

Zięba, Stanisław (IV, 2007, 115-128)
Neolityczny fenomen człowieka

Zieliński, Zygmunt (1/III, 2004, 173-186)
„Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich Braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim” w kontekście stosunków polsko-niemieckich po 1945 r.

Zimnica-Kuzioła, Emilia (10, 2011, 57-90)
„Wirtuozi religijni” – opis religijności mieszkańców wsi (na podstawie badań jakościowych

Zubowicz, Piotr (Numer specjalny, 2011, 266-270)
Przemiany życia religijnego na przykładzie amerykańskim

Zulehner, Paul M.(1/II, 2003, 21-35)
Religia jako megatrend

Życiński, Józef (1/IV, 2005, 25-39)
Pragmatyzm jako substytut aksjologii w ujęciu Richarda Rorty’ego

Życiński, Józef (VII, 2008, 89-103)
Rola wartości humanistycznych we współczesnych przemianach kulturowychVaria

Baniak, Józef (11/12, 2012/2013, 185-204)
Postawy i zachowania seksualne

Baniak, Józef (14-16, 2015-2018, 151-192
Aktywność religijno – kultowa młodzieży licealnej i akademickiej w Polsce. Między autentyzmem i pozornością

Ceylan, Rauf / Spiegel, Egon (14-16, 2015-2018, 193-207)
Katecheza muzułmańska – Reforma pedagogicznoreligijna poprzez interreligijną komunikację

Kropidłowski, Zdzisław (11/12, 2012/2013, 205-223)
Ewangelizacja a internetowe wyszukiwarki zaawansowane

Meyer, Guido / Godolt, Nicole (11/12, 2012/2013, 165-184)
Edukacja etyczna w kontekście opieki paliatywnej

Nauerth, Thomas (14-16, 2015-2018, 209-228)
Nowa koncepcja kształcenia nauczycieli religii – mała utopia

Rogowski, Cyprian (14-16, 2015-2018, 229-245)
Religia i kształcenie w zsekularyzowanym świecie – Przemyślenia z polskiej perspektywy

Zemło, Mariusz (13 (2014), 127-144)
Aksjonormatywizm w wychowaniu. Glosa

Zięba, Stanisław (11/12, 2012/2013, 139-164)
Granica człowieczeństwa (część pierwsza)


Nowe inspiracje w naukach o wychowaniu

 

Chałas, Krystyna:
Edukacja elementarna w Polsce w świetle integralnego rozwoja i wychowania (13 (2014), 163-196)

Heid, Helmut:
Sprawiedliwość uzależniona od osiągnięć!? Dlaczego zasada wydajności nie znajduje zastosowania w urzeczywistnianiu sprawiedliwości społecznej (11/12, 2012/2013, 257-273)

Kluczniok, Katharina /Roßbach, Hans-Günther:
Profesjonalizacja przedszkolnej kadry pedagogicznej w Niemczech – wyzwania i dyrekywy (13 (2014), 145-162)

Kunz, Seline (14-16, 2015-2018, 259-272)
O konstruowaniu wzorów kobiecości i męskości przez młodzież w rozmowach na temat pornografii

Messerschmidt, Astrid:
Globalna edukacja w obliczu dwóch różnych światów – pedagogiczne podejście do refleksji nad pojęciem globalizacji (9, 2010, 343-355)

Mietzner, Ulrike:
Skarby w archiwum:obrazy i fotografie w badaniach pedagogicznych (2/IV, 2005, 145-152)

Schmidt, Kathrin:
Uniwersytecki kierunek dla wychowawców: nowe wyzwania wobec nauczania i uczenia się (VIII, 2009, 271-295

Śliwerski, Bogusław:
Aktualizacja myśli klasyka pedagogiki na przykładzie recepcij dzieł Sergiusza Hessena (VI, 2007, 131-143)

Sliz, Anna / Szczepański, Marek:
Edukacja w świecie wielu kultur (11/12, 2012/2013, 227-255)

Stroß, Annette Miriam:
Czy standaryzować Bildung? Przyczynek do bieżącej debaty z perspektywy nauk o wychowaniu (1/IV, 2005, 191-216)

Stroß, Annette Miriam:
Indoktrynacja jako wyzwanie dla nauk o wychowaniu. 13 tez (V, 2006, 153-160)

Stroß, Annette Miriam:
Postmodernizm jako temat w niemiechiej nauce o wychowaniu. Przegląd 20-letniej historii (VII, 2008, 289-304)

Omelan, Aneta / Wziątek, Bogdan / Podstawski, Robert (14-16, 2015-2018, 273-294)
Aktywność fizyczna seniorów jako rezultat ich przynależności do Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW)

Ophardt, Diemut / Thiel, Felicitas:
Ekspertyza nauczycielska w zarządzaniu klasą (9, 2010, 357-375)

Tenorth, Heinz-Elmar:
Klasycy pedagogiki – postać i funkcja niezbędnego gatunku (VII, 2008, 273-288

W kierunku praktyki


Baniak, Józef:
Desakralizacja rytuału Pierwszej Komunii Świętej w Polsce (V, 2006, 161-193)

Bastel, Heribert:
Religia – w ekumenicznej odpowiedzialnosci. Kształcenie nauczycieli w Kościelnej Wyższej Szkole Pedagogicznej Wiedeń/Krems (11/12, 2012/2013, 323-346)

Bäumer, Franz-Josef:
Moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 255-256)

Becker, Michael:
Kształcenie specjalistów w dziedzinie interreligijnego nauczania religii w szkołach państwowych w Brazylii – w drodze do interteologicznego i interdyscyplinarnego programu nauczania (11/12 2012/2013, 347-366

Brutscher, Dagmar:
Ubiór jako temat nauczania religii zorientowanego na doświadczenie – przykład z praktyki (1/I, 2002, 247-262)

Cebulj, Christian:
Kompetencja wobec inności!? (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 257)

Christmann, Werner:
Kształtowanie charakteru i osobowości w resocjalizacji na przykładzie pracy socjalnej w ośrodkach otwartych w Niemczech (VIII, 2009, 297-317

Dohmen-Funke, Christoph:
Możliwość nauczania religii w szkołach specjalnych w Niemczech (1/IV, 2005, 217-227)

Donarski, Piotr:
Obraz księdza we włoskich serialach telewizyjnych: pomiędzy stereotypem a rzeczywistością (VI, 2007, 181-201)

Duksa, Piotr:
Przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji lektora (1/II, 2003, 193-215)

Duksa, Piotr:
Wychowanie i formacja religijna we Wspólnocie „Wiara i Światło” (1/III, 2004, 187-215)

Duksa, Piotr:
Wymiar religijny i estetyczny przeżywania Mszy Świętej z udziałem dzieci (2/IV, 2005, 183-187)

Duksa, Piotr:
Metody pracy wychowawczej we wspólnocie lektorów (V, 2006, 197-211)

Duksa, Piotr:
Zastosowanie metody sondażu diagnostycznego (techniki ankiety) w pracach dyplomowych z pedagogiki religii i katechetyki (VIII, 2009, 319-335)

Ehebrecht-Zumsande, Jens:
Integratywna pedagogika sensu, Reformatorska koncepcja pedagogiczna w trakcie rozwoju (13 (2014), 243-260)

Fleck, Carola:
Religijna różnorodność w przedszkolu – wzmacnianie własnej religijności i budzenie zainte-resowania odmiennością (13 (2014), 197-218)

Grümme, Bernhard:
Doświadczenie oparte na teorii inności – czy jest wyjściem z trudności dydaktyki korelacyjnej? (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 258-259)

Hajduk, Ryszard:
Kościół w służbie wartości, czyli o aksjologii postmodernizmu i jej pastoralnych implikacjach (VII, 2008, 305-326)

Herweg, Rachel:
Żydowskie przedszkola Masorti – zadania i koncepcja(13 (2014), 261-276)

Höyng, Stephan:
Wstępne rezultaty inicjatywy federalnej „Więcej mężczyzn w przedszkolach” (13 (2014), 219-242)

Knauth, Thorsten:
Rok 1968 a pedagogika ewangelicka: założenia, oddziaływanie, niewykorzystane możliwości (9, 2010, 379-403)

Kollmann, Roland:
Jakie jest moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej na tle moich dotychczasowych doświadczeń i prac (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 260-262)

König, Klaus:
Jakie jest moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej na tle moich dotychczasowych doświadczeń i prac (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 263-265)

Kropač, Ulrich:  Jakie jest moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej na tle moich dotychczasowych doświadczeń i prac (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 266-267)

Küpper-Popp, Karolin:
„Nauczanie“ umierających. Kształcenie otwarte w hospicjum (VI, 2007, 205-212)

Kuld, Lothar:
Kompasja – uczenie się odpowiedzialności społecznej. Inicjatywa prywatnych szkół katolickich w Europie (1/IV, 2005, 229-236)

Lohkemper-Sobiech, Gudrun:
Zdolność tworzenia relacji jako kompetencja postrzegania i interpretacji. Mały przyczynek do debaty o korelacji (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 267-269)

Mette, Norbert:
Tezy o aktualności ugruntowanej hermeneutycznie dydaktyki korelacyjnej (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 270-271)

Meurer, Thomas:
Boża korelacja (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 272-275)

Michalke-Leicht, Wolfgang:
Jakie jest moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej na tle moich dotychczasowych doświadczeń i prac (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 276-277)

Niehl, Franz W.:
Korelacja (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 278-279)

Niermann, Anja:
Międzyreligijne uczenie się w szkole – relacja/raport na bazie doświadczeń (11/12, 2012/2013, 367-378)

Porzelt, Burkard:
Moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 280-282)

Prettenthaler, Monika:
W obliczu skończoności: dzieci wobec rozstania lub rozwodu rodziców (V, 2006, 223-229)

Reil, Elisabeth:
Moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 283-286)

Reis, Oliver:
Wzajemne zgłębianie dydaktyki korelacyjnej na tle teorii systemu (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 287-288)

Riegel, Ulrich:
Jakie jest moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej na tle moich dotychczasowych doświadczeń i prac (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 

Riegger, Manfred:
Implementacja Projektu Kompasji w szkołach. Możliwe opory – strategie ich pokonania – dalsze wskazówki (1/IV, 2005, 237-258)

Riegger, Manfred:
Miedzyreligijne nauczanie i uczenie się w ramach studiów teologicznych. Koncepja Graduate Theological Union (GTU) (11/12, 2012/2013, 311-322)

Schlüter, Richard:
Moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 292-293)

Schwillus, Harald:
Szkoła katolicka w dialogu ze światem. Poszukiwanie tożsamości na przykładzie sytuacji w Halle (Saale) w Saksonii-Anhalt (2/IV, 2007, 147-159)

Simon, Werner:
Jakie jest moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej na tle moich dotychczasowych doświadczeń i prac (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 294-297)

Śliż, Beata:
Edukacyjna funkcja teatru – z perspektywy nauczyciela religii (2/IV, 2005, 153-178)

Smyczek, Leon:
Religijność i prospołeczność młodzieży polskiej (VI, 2007, 161-179)

Speck, Regina: 
Jakie jest moje rozumienie dydaktyki korelacyjnej na tle moich dotychczasowych doświadczeń i prac (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 298-302)

Spiegel, Egon:
Dydaktyka korelacyjna. Przyczynki do nowego jej określenia (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 303-304)

Spiegel, Egon:
Przyporządkowanie dydaktyki korelacyjnej i symbolicznej (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna (2/III, 2004, 253-307)

Stülpnagel, Rupert von:
Lekcje religii katolickiej w archidiecezji berlińskiej (10, 2011, 327-344)

Verburg, Winfried / Sturm, Claudia:
Szkoła podstawowa trzech religii – (inter)religijny projekt żydów, chrześcijan i muzułmanów w Osnabrück (11/12, 2012/2013, 291-309)

Vogel, Walter / Liedl, Rudolf:
Podręcznik do nauki religii jako przedmiot kontrowersji (V, 2006, 213-221)

Wischer, Mariele:
Dydaktyka korelacyjna jako spotkanie u progu (XXII. Sympozjum Sekcji Dydaktyki AKRK 14-15 lutego 2003 r. w Schmerlenbach. Temat: Dydaktyka korelacyjna) (2/III, 2004, 305-307)

Woppowa, Jan:
Nauka rozumienia religii. Perspektywy edukacji interreligijnej w oparciu o świadectwa (11/12, 2012/2013, 277-290)Recenzje / Rezensionen


Adamczyk, Grzegorz:Wartości społeczne w świadomości młodzieży niemieckiej i polskiej. Studium socjologiczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003 (Janusz Mariański) (1/III, 2004, 249-254)

Bagrowicz, Jerzy: Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Żródła i cele, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2000 (Cyprian Rogowski) (1/I, 2002, 263-267)

Ball, Matthias / Kaune, Matthias / Koch, Ulrich (Hg.): Praktyka katechezy doro-słich. Spór o profil przepowiadania w katechezie, München: Don Bosco, 1999 (Cyprian Rogowski) (1/I, 2002, 281-283)

Betting, Stefan: Kultura pokoju w ramach lekcji religii dla uczniów szkół specjalnych, Essen: Die blaue Eule, 2005 (Ralph Sauer) (V, 2006, 243-246)

Biehl, Peter / Bizer, Christoph / Degen, Roland / Mette, Norbert / Rickers, Folkert / Schweitzer, Friedrich (Hg.): Kluczowe doświadczenia (Jahrbuch der Religionspädagogik – JRP), Bd. 16 (1999), Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2000 (Cyprian Rogowski) (1/I, 2002, 279-280)

Bitter, Gottfried / Englert, Rudolf / Miller, Gabriele / Nipkow, Karl Ernst (Hrsg.): Nowy podręcznik pojęć pedagogicznoreligijnych, München: Kösel, 2002 (Cyprian Rogowski) (1/IV, 2005, 266-268)

Bizer, Christoph / Degen, Roland / Mette, Norbert / Rickers, Folkert / Schweitzer, Friedrich (Hrsg.): Przemoc i zło (Jahrbuch der Religionspädagogik – JRP), Bd. 19 (2003), Neukirchen: Neukirchener, 2003 (Cyprian Rogowski) (1/IV, 2005, 259-260)

Bizer, Christoph / Degen, Roland / Englert, Rudolf / Kohler-Spiegel, Helga / Mette, Norbert / Rickers, Folkert / Schweitzer, Friedrich (Hrsg.): Obraz człowieka okresu przełomu – impulsy dydaktyczne (Jahrbuch der Religionspädagogik – JRP), Bd. 20 (2004), Neukirchen: Neukirchener, 2004 (Cyprian Rogowski) (2/IV, 2005, 207-210)

Bizer, Christoph / Degen, Roland / Englert, Rudolf / Kohler-Spiegel, Helga / Mette, Norbert / Rickers, Folkert / Schweitzer, Friedrich (Hrsg.): Fenomen spotkania (Jahrbuch der Religionspädagogik – JRP), Bd. 21 (2004), Neukirchen: Neukirchener, 2004 (Cyp-rian Rogowski) (VI, 2007, 222-223)

Bizer, Christoph / Degen, Roland / Englert, Rudolf / Kohler-Spiegel, Helga / Mette, Norbert / Rickers, Folkert / Schweitzer, Friedrich (Hrsg.): Co oznacza dobra lekcja religii? (Jahrbuch der Religionspädagogik – JRP), Bd. 22, Neukirchen: Neukirchener, 2006 (Cyprian Rogowski) (XII, 2008, 327-329)

Burrichter, Rita / Gärtner, Claudia: Mit Bildern lernen. Eine Bilddidaktik für den Religionsunterricht, München: Kösel, 2014 (Kurt Zisler) (14-16, 2015-2018, 363-366)

Wielka Biblia Moderny. Jednolity Przekład Pisma świętego, Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1999 (Dieter Wagner) (1/II, 2003, 238-244)

Deutsches Polen-Institut: Jahrbuch Polen 2009 – Religion, Wiesbaden: Harrassowitz, 2009 (Andreas Prokopf) (9, 2010, 433-439)

Dziekoński, Stanisław: Wychowanie w nauczaniu Kościoła – od XIX wieku do Soboru Watykańskiego II, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2000 (Zbigniew Marek SJ) (1/II, 2003, 222-223)

Eder, Manfred: Kirchengeschichte. 2000 Jahre im Überblick, Düsseldorf: Patmos-Verlag, 2008 (Konstantin Lindner) (10, 2011, 383-387)

Englert, Rudolf: Religionspädagogische Grundfragen. Anstöße zur Urteilsbildung, Stuttgart: Kohlhammer, 2. Aufl. 2009 (Ralph Sauer) (10, 2011, 359-365)

Englert, Rudolf  / Kohler-Spiegel, Helga / Naurath, Elisabeth u.a. (Hrsg.): Religionspädagogik in der Transformationskrise. Ausblicke auf die Zukunft religiöser Bildung, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 2014 (Thomas Nauerth) (14-16, 2015-2018, 311-314)

Gellner, Christoph / Langenhorst, Georg: Blickwinkel öffnen. Interreligiöses Lernen mit literarischen Texten, Ostfildern: Patmos-Verlag, 2013 (Volker Garske) (14-16, 2015-2018, 279-302)

Gergont, Kazimierz: Działalność edukacyjno-religijna Kościoła katolickiego w Ghanie w latach 1957-2005. Studium pedagogicznoreligije, Warszawa: Wydawnictwo VERBINUM 2008 (Cyprian Rogowski) (VIII, 2009, 357-359)

Grümme, Bernhard: Religionsunterricht und Politik. Bestandsaufnahme – Grundsatzüberlegungen – Perspektiven für eine politische Dimension des Religionsunterrichts, Stuttgart: Kohlhammer, 2009 (Egon Spiegel) (9, 2010, 440-455)

Podręcznik integracyjnej pedagogiki religii. Refleksje i impulsy dla społeczeństwa, szkoły i parafii, herausgegeben von Annebelle Pithan, Gottfried Adam und Roland Kollmann, Gütersloh: Comenius-Institut, 2002 (Ralph Sauer) (2/II, 2003, 209-213)

Harz, Frieder: Interreligiöse Erziehung und Bildung in Kitas, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014 (Georg Singe) (14-16, 2015-2018, 333-338)

Hilberath, Bernd Jochen / Nitsche, Bernhard (Hg.): Czy Kościoł może podlegać planowaniu? Rozwój organizacji a teologia w interakcji, seria: „Teologia Komunikatywna” t. 2, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 2002 (2/II, 2003, 216-218)

Hilger, Georg / Leimgruber, Stephan / Ziebertz, Hans-Georg (Hrsg.): Dydaktyka religii. Przewodnik dla studiów, kształcenia zawodowego i pracy, München: Kösel-Verlag, 2001 (Bernhard Jendorff) (1/III, 2004, 217-220)

„Horyzonty Wychowania”. Półrocznik naukowy, Wydawca: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum“ w Krakowie (Marek Marczewski) (1/II, 2003, 224-227)

John, Ottmar / Striet, Magnus (Hrsg.), „… und nichts Menschliches ist mir fremd“. Theologische Grenzgänge, Regensburg: Pustet, 2010 (Bernhard Grümme) (9, 2010, 414-417)

Klein, Stephanie: Dziewczęce obrazy Boga. Obrazki i rozmowy jaki drogi dotarcia do dziecięcych wyobrażeń religijnych, Stuttgart-Berlin-Köln: Kohlhammer, 2000 (Cyprian Rogowski) (1/I, 2002, 268-275)

Klein, Stephanie: Poznanie i metoda w teologii praktycznej, Stuttgart: Kohlhammer, 2005 (Andrea Lehner-Hartmann) (V, 2006, 231-235)

Kleinau, Elke / Schulz, Dirk / Völker, Susanne (Hrsg.): Gender in Bewegung. Aktuelle Spannungsfelder der Gender und Queer Studies; Bielefeld: transcript, 2013 (Astrid Messerschmidt) (14-16, 2015-2018, 339-344)

Klie, Thomas / Nord, Ilona (Hrsg.): Tod und Trauer im Netz. Mediale Kommunikationen in der Bestattungskultur, Stuttgart: Kohlhammer, 2016 (Walter Vogel) (14-16, 2015-2018, 353-355)

Kwieciński, Zbigniew / Śliwerski, Bogusław (red.): Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003 (Eugenia Malewska) (2/III, 2004, 319-325)

Lachner, Raimund / Spiegel, Egon (Hrsg.): Zarządzanie jakością w teologii. Szanse i granice elementaryzacji w studiach nauczycielskich, Kevelaer: Butzon & Bercker, 2003 (Thomas Nauerth) (1/III, 2004, 255-258)

Lehner-Hartmann, Andrea: Przeciw milczeniu i zapomnieniu. Przemoc w rodzinie – wyniki badań w dziedzinie nauk społecznych oraz refleksje praktyczno-teologiczne, Innsbruck-Wien: Verlag Tyrolia 2002 (Martin Jäggle) (2/II, 2003, 214-215)

Lesch, Karl Josef / Spiegel, Egon (Hrsg.): Perspektywy pedagogicznoreligijne. Kościół, teologia i nauczanie religii w XXI wieku. Księga pamiątkowa dla Ralpha Sauera z okazji 75 urodzin (Vechtaer Beiträge zur Theologie, Bd. 9), Kevelaer: Butzon & Bercker, 2004 (Robert Siedenbiedel) (1/IV, 2005, 269-272)

Leksykon socjologii religii, pod. red. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej i Janusza Mariańskiego, Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM, 2004 (Wladysław Prężyna) (1/IV, 2005, 273-276)

Liu, Cheng / Spiegel, Egon: Peacebuilding in a Globalized World. An Illustrated Introduction to Peace Studies, Beijing: People's Publishing House, 2015 (Thomas Nauerth) (14-16, 2015-2018, 379-383)

Mariański, Janusz: Między nadzieją i zwątpieniem. Sens życia w świadomośći młodzieży szkolnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1998 (Leon August Smyczek OFM) (1/I, 2002, 284-288)

Mariański, Janusz: Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2001 (Grzegorz Adamczyk) (1/II, 2003, 228-232)

Mariański, Janusz (red.): Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Kraków: Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii, 2002 (Leon August Szyczek OFM) (2/II, 2003, 206-208)

Mariański, Janusz: Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003 (Marek Jeżowski CMF) (2004, 1/III, 236-240)

Mariański, Janusz: Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2004 (Józef Styk) (1/IV, 2005, 261-264)

Mariański, Janusz: Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne, Lublin: Wydawnictwo Gaudium, 2005 (Wojciech Misztal) (2/IV, 2005, 201-205)

Mariański, Janusz (red.): W służbie Ewangelii i człowiekowi. Archidiecezja Lubelska w latach 1992-2002 [Im Dienste am Evangelium und am Menschen. Die Erzdiözese Lublin in den Jahren 1992-2002], Lublin: Wydawnictwo Gaudium, 2005 (Tomasz Adamczyk) (V, 2006, 237-242)

Mariański, Janusz: Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie [Säkularisierung und Desäkularisierung in der modernen Welt], Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006 (Maria Libiszowska-Żółtkowska) (VI, 2007, 213-218)

Mariański, Janusz: Socjologia moralności [Soziologie der Moral], Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006 (Wojciech Misztal) (VII, 2008, 347-351)

Mariański, Janusz: Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, 2008 (Jan Mazur) (VII, 2008, 352-358)

Mariański, Janusz: Emigracja z Kościoła? Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008 (Cyprian Rogowski) (VIII, 2009, 342-344)

Mariański, Janusz: Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010 (Józef Baniak) (9, 2010, 423-432)

Mariański, Janusz: Przemiany moralności polskich maturzystów w latach 1994-2009. Studium socjologiczne, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011 (Józef Baniak) (10, 2011, 389-397

Mariański, Janusz: Katolicyzm polski. Ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Kraków: Wydawnictwo WAM 2011 (Wojciech Misztal) (11/12, 2012/2013, 397-406)

Mariański, Janusz: Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej – stabilność i zmiana, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012 (Mariusz Konieczny) (13 (2014), 281-288)

Mariański, Janusz : Sens życia – wartości – religia. Studium socjologiczne, Lulin: Wydawnictwo KUL, 2013 (Tomasz Adamczyk) (14-16, 2015-2018, 315-324)

Mariański, Janusz : Leksykon socjologii moralności, Kraków: NOMOS 2015 (Marcin Rola) (14-16, 2015-2018, 345-351)

Melcher, Katrin: Opowiadanie dzieciom historii biblijnych. Nowe założenia w nauczaniu religii w szkole podstawowej, Berlin: LIT, 2008 (Cyprian Rogowski) (VII, 2008, 330-332)

Nagler, Michael / Spiegel, Egon: Politik ohne Gewalt. Prinzipien, Praxis und Perspektiven der Gewaltfreiheit (Friedenswissenschaft: Friedensforschung – Friedenserziehung – Friedensarbeit, Bd. 1), Berlin: LIT-Verlag, 2008 (Josef Senft) (9, 2010, 418-422)

Nastainczyk, Wolfgang: Wie die Schlesier Christen wurden, waren und sind – Ein Beitrag zur schlesischen Kulturgeschichte, Regensburg: Schnell-Steiner 2011 (Michael Hirschfeld) (13 (2014), 277-280)

Nauerth, Thomas: Fabelnd denken lernen. Konturen biblischer Didaktik am Beispiel Kinderbibel. Arbeiten zur Religionspädagogik (Bd. 42), Göttingen: V & R unipress, 2009 (Marion Keuchen) (10, 2011, 379-381)

Nosbers, Hedwig: Literatura polska w Niemczeck 1945/1949-1990. Aspekt księgoznawczy, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1999 (Maria Kalczyńka) (1/II, 2003, 249-255)

Panuś, Tadeusz: Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji. Studium w świetle

Ramowego programu katechizacji funkcjonującego w latach 1971-2001, Kraków: Wydawnictwo UNUM, 2001 (Zbigniew Marek SJ) (1/III, 2004, 241-248)

Patalon, Mirosław: Teologia a pedagogika. Teologia mediacji H. Richarda Niebuhra jako żrodło inspiracji pedagogicznych, Słupsk: Pomorska Akademia Pedagogiczna, 2002 (Cyprian Rogowski) (2/III, 2004, 315-317)

Patalon, Mirosław: Pedagogika ekumenizmu. Procesualność jako paradygmat interkonfesyjnej i interreligijnej hermeneutyki w ujęciu Johna B. Cobba, Jr., Gdańsk:Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007 (Mariusz Brodnicki) (VII, 2008, 339-346)

Pemsel-Maier, Sabine / Schambeck, Mirjam (Hrsg.): Inklusion!? Religionspädagogische Einwürfe, Freiburg-Basel-Wien: Herder 2014 (Oliver Reis) (14-16, 2015-2018, 325-331)

Pollack, Detlef: Rückkehr des Religiösen? Studien zum religiösen Wandel in Deutschland und Europa II, Tübingen: Mohr Siebeck Verlag, 2009 (Agnieszka Zduniak) (10, 2011, 347-357)

Popp, Daniela: Religion und Religionsunterricht in Europa. Eine quantitative Studie zur Sicht europäischer Religionslehrerinnen und -lehrer (Reihe: Empirische Theologie, hrsg. von Hans-Georg Ziebertz), Berlin: LIT, 2013  (Ralph Sauer) (14-16, 2015-2018, 371-377)

Porzelt, Burkard / Schimmel, Alexander (Hrsg.): Strukturbegriffe der Religionspädagogik, Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2015 (Ulrich Riegel)(14-16, 2015-2018, 307-310)

Prokopf, Andreas: Religiosität Jugendlicher. Eine qualitativ-empirische Untersuchung auf den Spuren korrelativer Konzeptionen, Stuttgart: Kohlhammer, 2008 (Egon Spiegel) (10. 2011, 367-370)

Rogowski, Cyprian: Edukacja religijna. Założenia – uwarunkowania – perspektywy rozwoju, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002 (Jerzy Bagrowicz) (1/II, 2003, 217-221)

Rogowski, Cyprian (red.): Leksykon pedagogiki religii. Podstawy – koncepcje – perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”, 2007 (Janusz Mariański) (VII, 2008, 333-338)

Rogowski, Cyprian: Pedagogika religii. Podręcznik akademicki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011 (Kazimiera Joanna Wawrzynów OSU) (11/12, 2012/2013, 389-392)

Rozen, Barbara: Edukacja religijna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studium pedagogicznoreligijne (Seria: Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nr 38), Olsztyn: Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, 2008 (Romuald Nikparko) (VIII, 2009, 351-356)

Samotne macierzyństwo i polityka społeczna. Praca zbiorowa pod red. Marka Rymszy, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2001 (Marzena Chrost) (1/II, 2003, 245-248)

Sauer, Ralph: Otwieranie nowych dróg wiary. Zebrane przyczynki do dyskusji pedagogicznoreligijnej (Vechtaer Beiträge zur Theologie, Bd. 10), Münster: LIT-Verlag, 2004 (Robert Siedenbiedel) (2005, 2/IV, 189-192)

Sauer, Ralph : Glauben in einer glaubensfernen Zeit. Thematischen Predigten, Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 2012 (Wolfgang Nastainczyk)(14-16, 2015-2018, 303-305)

Scharer, Matthias / Hilberath, Bernd Jochen: Teologia Komunikatywa. Podstawy, seria: „Teologia Komuni-katywna“ t. 1, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 2002 (2/II, 2003, 216-218)

Scharer, Matthias / Kraml, Martina (Hrsg.): Wyzwani przez życie. Badania praktyczno-teologiczne jako proces komunikacjny, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 2003 (Cyprian Rogowski) (1/III, 2004, 261-262)

Schlag, Thomas: Horizonte demokratischer Bildung. Evangelische Religionspädagogik in politischer Perspektive (Religionspädagogik in pluraler Gesellschaft, Bd. 14), Freiburg i.Br.: Herder, 2010 (Bernhard Grümme) (9, 2010, 407-413)

Schreijäck, Thomas (Hrsg.): Stawanie się chrześcijaninem w obliczu przemian kulturowych. Analizy, tematy i opcje pedagogiki religii i teologii praktycznej. Podręcznik, Freiburg-Basel-Wien: Verlag Herder, 2001 (Dieter Wagner) (1/III, 2004, 221-230)

Schröder, Bernd (Hrsg.): Religionsunterricht – wohin? Modelle seiner Organisation und didaktischen Struktur, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2014 (Hans Mendl) (14-16, 2015-2018, 367-370)

Schweitzer, Friedrich: Pedagogika religii. Podręcznik teologii praktycznej, t. 1, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2006 (Ralph Sauer) (VIII, 2009, 337-340)

Sirch, Angelika: Der ganze Weg zum Himmel ist Himmel. Über Gotteserfahrung und Weltverantwortung bei Dorothy Day, Frankfurt: Peter Lang, 2010 (Thomas Nauerth) (11/12, 2012/2013, 393-394)

Śliwerski, Bogusław (red.): Pedagogika, t. 1: Podstawy nauk o wychowaniu, t. 2: Pedagogika wo-bec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, t. 3: Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, Gdansk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006 (Katarzyna Szumlewicz) (VII, 2008, 359-369)

Spiegel, Egon: „Teologia dla nauczycieli – studia, które możesz sobie darować“. Elementaryzacja wydajności zawodowej – ramy orientacyjne dla dydaktyki na wyższych uczelniach, Kevelaer: Butzon & Bercker, 2003 (Thomas Nauerth) (1/III, 2004, 255-258)

Stala, Józef: Familienkatechese in Polen um die Jahrhundertwende. Probleme und Herausforderungen, Tarnów: Wydawnictwo Biblios, 2008 (Rafał Bednarczyk) (10, 2011, 371-378)

Steins, Georg (Hrsg.): Milczenie byłoby blużnierstwem. Lecząca moc lamentu, Würzburg: Echter Verlag, 2000 (Cyprian Rogowski) (1/III 2004, 259-260)

Surzykiewicz, Janusz: Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne, Warszawa: Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno-Pegagogicznej, 2000 (Jarosław Michalski) (2/II, 2003, 199-205)

Tarnowski, Janusz (red.): Dylematy etyczne, Warszawa: Wydawnictwo VERBINUM, 2008 (Beata Chlewicka) (VIII, 2009, 345-349)

Tatala, Małgorzata: Rozwój uczuć religijnych dzieci przedszkolnych, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 2000 (Cyprian Rogowski) (1/I, 2002, 276-278)

Tebartz-van Elst, Franz-Peter: Parafia w społeczeństwie mobilnym. Konteksty – kryteria – konkretyzacje (Studien zur Theologie und Praxis der Seelsorge, 38), 2. Auflage, Würzburg: Echter, 2001 (Michael Hochschild) (1/II, 2003, 233-237)

Twardowski, Jan: Gdy modlisz się, Bóg w tobie oddycha. Poezja religijna z biblijną pomocą do czytania, Zollikon: GTW Verlag, 1996 (Gotthard Fuchs) (1/III, 2004, 231-232)

Untergaßmair, Franz Georg: Boże Narodzenie – drogi chrześcijaństwa. Pomoc egzegetyczno-homiletyczna (Vechtaer Beiträge zur Theologie, Bd. 6), Kevelaer: Butzon & Bercker, 2001 (Gerhard Hotze) (1/III, 2004, 233-245)

Weirer, Wolfgang: Jakość i rozwój jakości na kierunkach studiów teologicznych. Procesy ewaluacji w kontekście wymagań kościelnych i uniwersyteckich z perspektywy teologii praktycznej (Kommunikative Theologie – interdisziplinär, Bd. 2), Münster: LIT-Verlag 2004 (Hans Mendl) (VI, 2007, 219-221)

Zięba, Stanisław : Życie. System biologiczny, Warszawa/Gdansk: Wydawnictwo Naukowe PWN Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku, 2016 (Mirosław Twardowski)(14-16, 2015-2018, 357-362)

Ziebertz, Hans-Georg / Kalbheim Boris / Riegel, Ulrich: Sygnatury religijne dziś. Przyczynek pedagogicznoreligijny do empirycznych badań nad młodzieża, Gütersloh/Freiburg: Gütersloher Verlagshaus / Verlag Herder, 2003 (Grzegorz Adamczyk) (2/III, 2004, 309-314)

Ziebertz, Hans-Georg (Hrsg.): Erozja wiary chrześcijańskiej? Pytania, przyczyny i opinie dotyczące „zaniku religijności”, Münster: LIT-Verlag 2004 (Janusz Mariański) (2/IV, 2005, 193-200)

Ziebertz, Hans-Georg / Riegel, Ulrich (Hrsg.): How Teachers in Europe Teach Religion. An International Empirical Study in 16 Countries, Berlin: LIT, 2009 (Ralph Sauer) (11/12, 2012/2013, 381-388)

Zimmermann, Mirjam / Lindner, Heike: Das wissenschaftliche Religionspädagogische Lexikon im Internet, www.wirelex.de, 2015ff (Linus Hauser) (13 (2014), 289-294)

 

Reports / Sprawozdania / Berichte


Diepold, Klaus:
„Ból i tęsknota naszych dzieci i młodzieży jako dydaktyczny klucz do poszukiwania egzystencjalnie relewantnych tematów religijnego uczenia się w kontekście międzykulturowym”. Sprawozdania z międzynarodowego sympozjum (1/II, 2003, 257-261)

Diepold, Klaus:
Międzynarodowe Ekumeniczne Sympozjum Pedagogicznoreligijne w Sofii (Bułgarien) (1/IV, 2005, 285-288)

Feszczyn, Iwona:
Seminarium Europejskie: Polityka pracy. Przyczynek do redukcji bezrobocia w rozszerzającej się Europie (06-10 lipca 2005) (2/IV, 2005, 218-220)

Groß, Engelbert:
Jubileusz 20-lecia projektu badawczego „Ogólnoświatowa pedagogika religii” (VII, 2008, 371-375)

Groß, Engelbert:
Kongres katechetyczny 1960 w Eichstätt: złoty jubileusz (10, 2011, 401-404)

König, Klaus:
Międzyreligijna, międzykulturowa i globalna („jeden świat”) pedagogika religii (1/II, 2003, 262-267)

Kustra, Czeslaw:
„Pedagogika wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie”. IV Ogólnopolski Zjazdu Pedagogiczny, Olsztyn 20-22 września 2001 roku (1/II, 2003, 268-275)

Lesch, Karl Josef:
Kto opowie naszym wnukom o Bogu? Zjazd nauczycieli religii w Wyższej Szkole Vechta nt. kryzysu przekazu wiary (1/IV, 2005, 277-284)

Maltrovsky, Eva:
Transgraniczne uczenie się. Zadanie szkoły i religii (jednej i wielu) w UE w obliczu globalizacji (2/III, 2004, 327-333)

Nowak, Władysław:
VI Dni Interdyscyplinarne Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne (14-15 pażdziernika 2005) (2/IV, 2005, 211-215)

Reese, Annegret:
Czy każdy buduje swoją własną wieżę? „Na jakim wspólnym gruncie stoją wieże rodowe w pedagogiczno-religijnym San Gimignano?” Pytania o tożsamość przedmiotu i własną pozycję badawczą. Kongres grupy roboczej „Katolicka Pedagogika Religii i Katechetyka” pt. „Pedagogika religii: teoria nauki, interdyscyplinarność, polityka badawcza”. Pokłosie (2/II, 2003, 219-237)

Rogowski, Cyprian / Wagner, Dieter:
„Katecheza dorosłych w teorii i praktyce. Impulsy – wyzwania – perspektywy”. Sympozjum Zakładu Katechetyki i Pedagogiki Religii Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1/I, 2002, 289-294)

Rogowski, Cyprian:
Aktualne problemy badawcze polskiej i niemiechiej pedagogiki religii (9, 2010, 459-472)

Sauer, Ralph:
Wspommienie o prof. dr. Januszu Tarnowskim (11/12, 2012/2013, 409-412)

Śliż, Beata:
Olsztyn – Vechta (Niemcy): różnica i wspólnota doświadczeń. Seminarium naukowe (7-11 listopada (2006) (VI, 2007, 225-231)

Spiegel, Egon:
Elementaryzowanie w uniwersyteckim kształceniu nauczycieli (1/I, 2002, 295)

Thyen, Alexandra:
Polsko-niemieckie seminarium w Olsztynie na temat wychowania do pokoju w Europie (1/III, 2004, 263-266)

Untergaßmair, Franz Georg:
Projekt „elementaryzacja“. Między teorią a praktyką – szanse i granice elementaryzacji w ramach studiów nauczycielskich teologii katolickiej (1/II, 2003, 276-278)

Wagner, Dieter:
„Księga pragnąca rozmowy“. Krótkie sprawozdanie na temat Dnia Katechetycznego w diecezji Fulda w 2003 r. (1/III, 2004, 267-269

Witaszek, Gabriel:
„Miłość charytatywna i sprawiedliwość dla dobra wspólnego”. Kronika XXII Kongresu Narodowego Włoskiego Stowarzyszenia Teologicznego Sekcji Teologii Moralnej, Pescara, 8-11 września 2008 (VIII, 2009, 361-365)

Zwergel, Herbert A.:
14. niemiecko-włonska konferencja “Pamięc kulturowa w religiach zjednoczonej Europy” (Berlin, 18-22 września 2005) (V, 2006, 247-268)