Międzynarodowy, międzykulturowy i interdyscyplinarny profil czasopisma KERYKS stanowi platformę szerokiego spektrum badań, w tym o charakterze empirycznym, powiązanych bezpośrednio z praktyką pedagogicznoreligijną. Jako dwujęzyczne, a nawet trójjęzyczne pedagogicznoreligijne forum dyskusyjne stanowi odpowiedż na współczesne wyzwania socjokulturowe epoki globalizacji i pluralizacji.

Kolegium redakcyjne czasopisma KERYKS tworzą prof. dr hab. Cyprian Rogowski (redaktor naczelny), prof. dr hab. Janusz Mariański, prof. dr hab. Egon Spiegel, prof. dr Martin Jäggle oraz prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (rubryka „Nowe inspiracje w naukach o wychowaniu“) i prof. dr hab. Annette M. Stroß (rubryka „Nowe inspiracje w naukach o wychowaniu“).